آموزشگاه موسیقی نوای تار
22097525
صفحه نخست
برنامه کلاسها
بانک نت
تماس با ما
فضای آموزشگاه
برنامه کلاسها

شنبه

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

پیانو

محمدرضا امیرقاسمی

30 دقیقه

انفرادی

گیتار

فرهاد مجیدزاده

30دقیقه

انفرادی

نی

سعید فهیمی

30دقیقه

انفرادی

آموزش کر و صداسازی

سعید فهیمی

60دقیقه

گروهی و از طریق آزمون

آواز سنتی

استاد بهرام باجلان

30دقیقه

گروهییکشنبه

 

 

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

عود

استاد محمد فیروزی

30 دقیقه

انفرادی

کمانچه و سلفژ


30دقیقه

انفرادی

تار و سه تار

محمد زادعبداله

30دقیقه

انفرادی

تمبک

مهران امیراصلانی

30دقیقه

انفرادی

دوشنبه

 

 

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

آواز سنتی

ضیا حسنی

30 دقیقه

گروهی

گیتار

فرهاد مجیدزاده

30دقیقه

انفرادی

گروه نوازی گیتار

فرهاد مجیدزاده

60دقیقه

گروهی و از طریق آزمون

آواز و صداسازی

فیروزه رئیس دانا

30دقیقه

انفرادی

سه شنبه

 

 

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

آواز سنتی

حسین علیشاپور

30 دقیقه

گروهی

تار و سه تار

یمین غفاری

30دقیقه

انفرادی

پیانو

ساغر رضوی زاده

30دقیقه

انفرادی

گیتار

ماه منیر ایمانلو

30دقیقه

انفرادی


چهارشنبه

 

 

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

تمبک

مهرناز دبیرزاده

30دقیقه

انفرادی

تار و سه تار

یمین غفاری

30دقیقه

انفرادی


30دقیقه

انفرادی

تار و سه تار

ابوسعید مرضاعی

30دقیقه

انفرادی

سنتور

امین جهانگیری

30دقیقه

انفرادیپنج شنبه

 

 

 

ساز

مدرس

زمان

نحوه تشکیل

ویلن و ارکستر زهی

وحید خرمی

30دقیقه

انفرادی