دوشنبه, زندگینامه آموزگاران, یکشنبه

ابوسعید مرضایی

رزومه موسیقایی ابوسعید مرضایی 1355 تهران:
)فارغ النحصیل مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران(
– آغازفعالیت موسیقی 1367
– تشکیل گروه موسیقی سپیدار و اجرای نخستین کنسرت 1378
– انتشار مقاله بررسی الگوهای تکنیک ریز در سهتار و تار، در ماهنامه ”هنر موسیقی“، مهرماه 1383
– تاسیس شرکت نشروتولید آثار صوتی ” سپیدارموسیقی” 1387
– ضبط ونشراولین مجموعه آثاربه نام “خنیاگران” 1387
– ضبط ونشردومین مجموعه آثاربه نام “بی صدف دردانه باش” 1388
– ضبط وتدوین “سیم آخر” اثراستاد جالل ذوالفنون 1388
– ضبط و تنظیم ” پایداری” آخرین اثر زنده یاد همایون خرم 1389
– انتشاراولین مجموعه دو نوازی سه تار و سازهای کوبه ای به نام “خاک” 1390( خاک”
آلبوم برگزیده بی کالم سال به انتخاب شبکه خبری سینمایی ایران 1390)
– برگزاری جشنواره حافظ و موسیقی , و اجرا در فرهنگسرای نیاوران 1393
– انتشار آلبوم زنگاهنگ ) تدوین موسیقی دستگاهی ایران با ساز های ایرانی برای زنگ
تلفن همراه( 1394
– انتشار دومین مجموعه دو نوازی سه تار و سازهای کوبه ای به نام “آب” 1394
– برگزاری بیش از سی کنسرت رسمی از جمله برگزاری کنسرت یادواره درویش خان
تهران 1395
– کنسرت و ضبط آثار درویش خان در تفلیس، به مناسبت اولین سفردرویش خان برای
ضبط آثارش به تفلیس 1395
– اجرای دو نوازی آلبوم های خاک و آب، با نوازندگی کوبه ای ”فربدیداللهی“
در تهران به نام کنسرت “شاهدان خموش” 1396
– انتشار آلبوم سه تارنوازی “باد” 1397
– انتشار کتاب آموزش سهتار و لوح فشردۀ ”فرهنگ و هنر سهتار نوازی“ 1398
– انتشار آلبوم “راز”، تکنوازی با ساز ِ “شورانگیز”، 1399
– انتشار آثار در تارنمای بیپ تونز

Abousaeid Marzaei – 1976 Tehran

 • Beginning of his journey in music – 1988
 • Foundation of “Sepidar” ensemble and performing the first concert – 1999
 • Authoring the article of “A study on special technique patterns for Taar and Setaar” published in Honar-e Moosighi magazine – 2004
 • Foundation of “Sepidar Music Institute” – 2008
 • Releasing of his first album “Khonyaagaraan” – 2008
 • Releasing of his second album “Be pearl without the shell” – 2009
 • Recording, mix and mastering Jalal Zolfonoun’s final album “Sim-e akhar” in 2009
 • Recording, mix and mastering of “Paaydaari”, the last piece wrote by master Homayoun Khorram – 2010
 • Releasing “The Earth”, his first duet album with Setaar and Percussion – 2012 (This album was selected as the best non-vocal album of the year by Cinema Network News)
 • Co-holding “Hafez and Music” festival in Tehran – 2014
 • Releasing “Zangaahang”, Iranian traditional music for mobile phone ringtones – 2015
 • Releasing “The Water”, his second duet album with Setaar and Percussion – 2015
 • Performing more than 30 local and international concerts including Concert and recording of Darvish Khan works in Tehran and Tbilisi in 2016, memorial to his first trip to Georgia
 • “Silent Witnesses”, Duet of Setaar and Percussion, performing pieces of “The Earth” and “The Water” albums with Farbod Yadollahi – 2017
 • Releasing “The Wind”, his third duet album with Setaar and Percussion – 2018
 • Publishing his first learning book “Art and Culture of Setaar” – 2020
 • All works available also in Beep tunes website: http://beeptunes.com/artist/3404965

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *