درود بر شما هنرمند گرامی

لطفا درخواست خود را به ایمیل پایین بفرستید، برایتان ارسال میکنیم،
امکان دانلود یا ارسال کل مجموعه وجود ندارد.
این نت ها برای تار و سه تار تنظیم شده اند.

navayetar@yahoo.com

*******

شور:

ای عشق من/ قدیمی،  نازار دلی/ حبیب سماعی،
چهارمضراب خزان/ پرویز مشکاتیان، آتش کاروان / علی تجویدی،

ابوعطا:َ

سرو خجل / شیدا، بهار دلکش / چهارمضراب / پرویز مشکاتیان

دشتی:

در قفس/ صبا ، کاروان/ صبا، موسم گل، موسی معروفی

بیات ترک:

دوضربی / صبا ، پیش درآمد/ پرویز مشکاتیان

افشاری:

چهارمضراب/ پرویز مشکاتیان

ماهور:

ز دست محبوب / سالار معزز، رنگ / درویش خان، پیش درامد / درویش خان،
زمن نگارم/ درویش خان سرود سپیده/ محمدرضا لطفی

راست پنجگاه:

چهارمضراب / محمدرضا لطفی

همایون:

سرگشته / همایون خرم ، شدخزان/ بدیع زاده،

اصفهان:

ای مه من/ شیدا،  عقرب زلف / شیدا،

نوا:

ضربی نوا / پرویز مشکاتیان، پیرفرزانه / قدیمی، رفتم در میخانه/ قدیمی

سه گاه:

زنگ شتر/ صبا ، سامانی/ صبا، چهارمضراب مخالف / پرویز مشکاتیان

چهارگاه:

دخترک ژولیده / وزیری، هزار دستان/ امیرجاهد