نماهنگ مسافر

آهنگساز و نوازهده تار: یمین غفاری
ساخت ویدئو: آرش رئیسیان
تیتراژ: مهسا غفاری

کلیک کنید