هنرمند گرامی

این کانون برای همکاری با آثار آموزشی که در جهت آموزش و ترویج موسیقی نوگرایانه باشد، اعلام آمادگی میکند، درصورتی که اثری در این راستا دارید با ما در میان بگذارید.