نوای تار در یک نگاه

آموزشگاه موسیقی نوای تار در سال 1383 در منطقه شهرک غرب تهران با هدف اشاعه و ترویج هنر موسیقی، آموزش در رشته های سنتی، کلاسیک و کودکان را با استفاده از مدرسین با تجربه و دانش آموخته ی رشته موسیقی شروع کرد.

محیط استاندارد صوتی برای آموزشگاه موسیقی، کلاس مخصوص کودکان، وجود سازهای با کیفیت، کتب و آرشیو کامل موسیقی سنتی و کلاسیک، و مهمتر از همه بهرهگیری از مدرسین توانا و مجرب از مزایای این آموزشگاه است.

آموزشگاه دارای، چهار کلاس انفرادی و نیمه خصوصی، یک سالن اجتماعت و تمرین 40 نفره مجهز به تجهیزات آموزشی مناسب دروس تئوری و عملی موسیقی است.

همکاری با آموزشگاه

هنرآموز گرامی، اگر تمایل به همکاری با آموزشگاه را دارید، با مهر به این موارد توجه کنید که:

اول، دانش آموخته موسیقی باشید

دوم، کارت تدریس داشته باشید

و در آخر، یک همکار معرف شما باشد

اگر این شرایط را دارید با آموزشگاه تماس بگیرید

نظر و پیشنهاد

هنر دوست گرامی، پیشرفت و روزآمدی از آرمان های هر موسسه ای است، آموزشگاه همواره شنونده پیشنهاد، انتقاد و نظرهای سازنده شما گرامیان است، نظر و پیشنهاد خود را از طریق ایمیل با آموزشگاه در میان بگذارید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.